Kadane Algoritması Nedir? - Minershop

Kadane Algoritması Nedir?

Kadane algoritması, herhangi bir tamsayı dizisinde “Maksimum alt dizi toplamı” için kullanılır. Kadane algoritması Dinamik programlamada da kullanılır. Dinamik Programlama, karmaşık bir problemi daha basit alt problemler koleksiyonuna bölerek, bu alt problemlerin her birini sadece bir kez çözerek ve çözümlerini bellek tabanlı bir veri yapısı kullanarak depolayarak çözmek için bir yöntemdir. Böylece, bir sonraki sefer aynı alt problem ortaya çıktığında, çözümünü yeniden hesaplamak yerine, önceden hesaplanan çözüme bakılarak hesaplama süresinden tasarruf edilir. Bu algoritmanın en uygun alt yapıları kullanma şekli nedeniyle (her konumda sonlanan maksimum alt dizi, ilgili ancak daha küçük ve örtüşen bir alt problemden basit bir şekilde hesaplanır: önceki konumda biten maksimum alt dizi), bu algoritma basit bir örnek olarak görülebilir.

Related Posts
WhatsApp Grubumuza Katılın